instal·lació    vídeos    procés    textos    àgora   nosaltres    precedents   


IN  És l’hora exacta
Aigua
Un batec
La vida pren forma, però

Incerta és la via

Empremtes de passes primeres
Solquen la pell de la mare
Es dreça dempeus, però

Incerta és la via

Viatger a on vas?- No ho sé
Viatger d’on véns?- No ho recordo
Per què puc fer preguntes
Si no en sabré mai la resposta?

Incerta és la via

Cada llengua dels pobles conté una part del Misteri
La torre va caure pedra sobre pedra
Els pobles van caure enmig de la guerra
Empremtes de traces damunt de la terra

Incerta és la via

La rella donada per llaurar riqueses
L’ambició capgira la forma primera
De l’or que brillava n’ha fet plom que pesa
Els ulls se n’enlairen cercant la Bellesa
Però el plom que l’aferra pesa massa a terra
Caminant de la via es mou amb prou feina

La via és incerta

Viatger de què fuges? -De l’encalç de Cronos que em burja l’orella
No et podràs pas moure, el vestit que portes t’aferra a la terra
Si et pesava gaire, deixa la ferralla a la porta del temple

És l’hora exacta, i
Incerta és la via

Però res has de témer, si et fas tot petit t’acollirà la terra
Si l’ésser conté en ell el no-ésser
Ambdós són les parts d’una completesa

Viatger què cerques? -La Veritat, la Certesa
Viatger on la cerques?- En la Bellesa
Viatger on cerques la Bellesa?- En la Bondat, en la llum, en l’or...
Què hi ha més valuós que l’or?- La Conversa

El Cercle resplendeix i és l’hora exacta
La incertesa es troba en la CERTA VIA


Maria Mercader
Amb la col·laboració de: